Postbåden involveret i våbentransport!

Da Postbåden stævnede ud fra Nakskov Havn, i den forløbne uge, fandt skipperen mellem de ellers så uskyldige købmandsvarer et parti Våben! Købmandsvarerne var bestilt til Vejlølejeren og våbnene blev også losset her. Om der er udbrudt krig på Vejlø vides ikke på nuværende tidspunkt. Alt ånder fred og ro på øen, men hvad der foregår under overfladen og i øens tætte krat er svært at vide.IMG_0959