Postbåden er ved at komme ud af sit vinterhi.

Vi har allerede sejlet et par charterture. Lige nu er Postbåden Vesta ved at blive gennemgået fra for til agter og fra køl til mastetop. Vi havde besøg af Søfartsstyrelsen d. 27. marts hvor der blev afholdt skrog og bundsyn med skrueaksel og rorstamme trukket. Synet blev afviklet til alles tilfredshed. Nu skal vi afholde syn på maskine og tekniske installationer samt brand og redningsmidler, og så er vi klar til sommerens sejladser på vores dejlige fjord.